AF Advisors: Onderzoek beleggers & duurzaamheidsinitiatieven

AF Advisors: Onderzoek beleggers & duurzaamheidsinitiatieven

ESG-investing
AF Advisors - Overzicht ESG Initiatieven.jpg

Duurzame ontwikkeling is een hot topic binnen financiële markten. Dit is onder andere te zien aan het aantal duurzaamheidsinitiatieven dat maar blijft toenemen.

Door deze toename kunnen beleggers soms door de bomen het bos niet meer zien. AF Advisors lanceert daarom vandaag een onderzoek om inzicht te bieden in de verscheidenheid aan duurzaamheidsinitiatieven en beweegredenen van beleggers om zich hierbij aan te sluiten.

Tijdens het onderzoek zagen we verschillen in vorm, uitvoering en resultaat als het gaat om duurzaamheidsinitiatieven. Zo kunnen beleggers initiatieven onderschrijven, deelnemen, gebruiken of zich eraan committeren. Het ene initiatief is enigszins vrijblijvend en het andere verwacht een concrete en actieve inspanning. Sommige initiatieven zijn zo populair dat er een wachtlijst is voor deelname.

Het UN-PRI wordt door elk pensioenfonds en vermogensbeheerder in de scope van het onderzoek onderschreven. Daarnaast committeert 90% van de vermogensbeheerders zich aan het Net-Zero Asset Managers Initiative, maar onderschrijft slechts 10% van de pensioenfondsen het Net-Zero Asset Owner Alliance.

Naast de observaties worden er in het rapport een aantal aanbevelingen gedeeld. Zo is het van groot belang om in het woud van duurzaamheidsinitiatieven een goede afweging te maken. Wees hierin als vermogensbeheerder kritisch: fungeert het initiatief als katalysator of is het een afleidingsmanoeuvre om echte verandering teweeg te brengen?

Ondanks verschillen in onderliggende richtlijnen en de mate van vrijblijvendheid is het belangrijk om als belegger je verantwoordelijkheid te nemen.

Samenwerking tussen beleggers, academici en maatschappelijke organisaties moet ervoor zorgen dat er zinvolle en wetenschappelijk onderbouwde invulling wordt gegeven aan initiatieven en onderliggende standaarden.

Klik op de link hieronder om het volledige rapport te lezen:

Attachments