Allianz Global Investors: Dynamisch portefeuillebeheer voor verzekeraars

Allianz Global Investors: Dynamisch portefeuillebeheer voor verzekeraars

Partner news
Input voor visual 980x600px met schaduw.jpg

Bij Allianz Global Investors (“AllianzGI”) ontwikkelen we samen met onze verzekeringspartners voortdurend beleggingsstrategieën en -oplossingen om de uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden.

Al sinds 1890 is de Allianz groep actief in verzekeringen en sinds 1950 beheren wij verzekeringsassets voor onze moedermaatschappij, Allianz SE. AllianzGI beheert ruim EUR 220 miljard meer dan 100 verzekeraars in Europa, de VS en Azië, waaronder levens- en schade verzekaars, run-offs, captives en onderlinge waarborgmaatschappijen. Deze langjarige ervaring en omvang hebben ons in staat gesteld een gespecialiseerd team te installeren voor maatwerkoplossingen voor verzekeraars (het Insurance Related Strategies team) dat bestaat uit 62 beleggingsprofessionals, die een lange en beproefde staat van dienst hebben op het gebied van portefeuillebeheer en kapitaalefficiënte verzekeringsoplossingen voor de geldende wettelijke kaders.

Verzekeringsklanten worden volledig ondersteund door een robuust servicemodel dat onder meer Solvency II (SII)-rapportage en het Europese SII Common Asset Data File (TPT) voor automatische gegevensverwerking omvat. SII-rapportage geeft een overzicht van de gescheiden rekening, met inbegrip van de totale solvabiliteitskapitaalvereisten (Solvency Capital Requirements – SCR), de bijdrage per risicocategorie, het valutarisico en het tegenpartijrisico. Daarnaast hebben verzekeringsklanten toegang tot ons risklab-team, een wereldwijd netwerk van academici en actuarissen die verzekeringsbeleggingsoplossingen, door economische scenario’s gestuurde analyse, en modellen op basis van strategische assetallocatie (SAA) aanbieden om aan de meest complexe beleggings- en risico-eisen te voldoen.

Wij begrijpen dat verzekeraars wereldwijd behoefte hebben aan innovatieve beleggingsoplossingen waarmee ze kunnen voldoen aan hun doelstellingen op het gebied van risico, rendement, kapitaal en regelgeving.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden hebben wij, geheel vanuit het perspectief van onze klanten, dit whitepaper geschreven, gebaseerd op onze bedrijfsbenadering en ons denkproces. In het whitepaper wordt kort ingegaan op verschillende onderwerpen, zoals de ontwikkeling van het in aanmerking komend eigen vermogen (Eligible Own Funds – EOF) en de solvabiliteitskapitaalvereiste (Solvency Capital Requirement – SCR), de huidige problemen op de Europese verzekeringsmarkten, het effect van de langetermijngarantie-maatregelen (Long-Term Guarantee – LTG) en uiteraard een recente analyse van de Solvency II-richtlijn.

Klik hieronder om de volledige whitepaper te lezen:

Attachments