2018 - 5

2018 - 5

ESG-investing Emerging Markets Fixed Income Outlook High Yield
Cover FI5 new.jpg

In deze editie gaat veel aandacht uit naar (ESG in) Fixed Income. Volgens de fixed income professionals die voor deze uitgave een paar vragen over de vooruitzichten van fixed income beantwoord hebben, betekent kwantitatieve verkrapping en minder interventie op de markten door centrale banken mogelijk een terugkeer van een bepaalde mate van volatiliteit. De spread, het renteverschil tussen veilige obligaties en meer risicovolle obligaties, krijgt hierbij de ruimte om wat op te lopen. Dit biedt kansen voor beleggers in producten met een variabele rentestructuur omdat er geprofiteerd kan worden van stijgende rentetarieven.

De deelnemers aan de ronde tafel over Fixed Income zien ook goede mogelijkheden in minder risicovolle High Yield obligaties en in Emerging Market Debt. Ook zijn er in de Nederlandse hypotheekmarkt nog goede beleggingskansen te vinden als je selectief te werk gaat.

Wat in ieder geval duidelijk werd tijdens de ronde tafel over fixed income is dat ESG-principes een belangrijke rol spelen bij beleggen in fixed income. Deze gedachte werd gedeeld door de specialisten die aan de ronde tafel over ESG in Fixed Income deelnamen.

Het coverinterview vond dit keer plaats met Sevinç Acar, bij PGGM verantwoordelijk voor de beleggingen in Investment Grade Credits. ‘Binnen PGGM zijn we ervan overtuigd dat het financieel rendement van onze beleggingen hand in hand kan gaan met onze duurzaamheidsambities. Een goed uitlegbaar en duurzaam rendement is ons ultieme doel,’ aldus Acar. ‘Het een sluit het ander niet uit. Er zijn empirische bewijzen dat ESG-beleggen geen geld kost. Sterker nog; het voegt waarde toe.’