2017 - 7

2017 - 7

ESG-investing Outlook
Cover-072017.jpg

Hoe kijken de 16 vermogensbeheerders die Financial Investigator een paar vragen voorgelegd heeft aan tegen de economische vooruitzichten voor 2018? Waar liggen de grootste kansen en bedreigingen voor het komende jaar? De financiële crisis ligt definitief achter ons, politieke risico’s zijn (tijdelijk) weggeëbd en het positieve sentiment is terug. De algemene verwachting is dat deze trend doorzet in 2018. De grote vraag van dit moment is of de aantrekkende groei en de verbeterende economische omstandigheden zich vertalen in een cyclus die zichzelf in stand houdt wanneer de centrale banken de liquiditeit die zij sinds 2009 in de wereldeconomie hebben gepompt, geleidelijk gaan afbouwen. De grootste risico’s zijn op dit moment politiek en monetair van aard.

Olaf van den Heuvel, CIO Aegon Asset Management Nederland en co-hoofd van de Multi Asset Group van Aegon Asset Management verwacht dat de economische groei in de komende paar jaar gaat afnemen. Deze afname zal de meeste ontwikkelde markten in de wereld raken. Vanwege de extreem lage of zelfs negatieve rente op solide staatsobligaties kijkt Van den Heuvel naar meer risicovolle en minder liquide obligaties, maar ook naar aandelen, grondstoffen en alternatieve beleggingen, zoals hypotheekbeleggingen en naar Asset Backed Securities (ABS). Verder vindt hij aandelen en obligaties uit opkomende economieën interessant.

In deze uitgave treft u ook heel veel informatie over ESG en Impact Investing gerelateerde onderwerpen aan - denk hierbij onder andere aan het rondetafelverslag over ESG-integratie - , kunt u lezen over de impact van disruptieve innovatie op langetermijnbeleggen naar aanleiding van ons grote jaarlijkse seminar over dit onderwerp en komen er nog heel veel meer interessante onderwerpen ter tafel.