2016 - 1

2016 - 1

Private Equity Pensionfunds Outlook
cover.jpg

Private equity kampt met een negatief imago. Is dat terecht of onterecht? Kan de sector hier iets aan doen? Deze en andere vragen kwamen aan de orde tijdens de ronde tafel over private equity. En hoe kijkt Annemarie Jorritsma, VVD-politica en voorzitter van de NVP aan tegen private equity?

Daarnaast legde Financial Investigator een aantal vragen voor aan 19 jonge professionals. Al meerdere jaren proberen diverse instanties het pensioenbewustzijn onder Nederlanders te vergroten maar de interesse blijft gering, vooral onder jongeren. In de besturen van pensioenfondsen zitten vooral 50-plussers en bijna niemand van onder de 40. Hoe kijken jongeren hier zelf tegenaan?

In het coververhaal gaat Imre Jansen, 26 jaar en sinds februari 2015 Investment Strategist bij TKP Investments, in op onderzoek dat TKPI onlangs verricht heeft op het gebied van minder liquide beleggingen.

Verder in deze editie nog heel veel andere interessante columns, artikelen en interviews.