T. Rowe Price: Vijf cruciale beleggingsthema's - een beurskompas

T. Rowe Price: Vijf cruciale beleggingsthema's - een beurskompas

Interest Rates Outlook Central bank
kompas.jpg

Welke thema's zorgen de komende maanden voor deining op de financiële markten? Hoe kunnen beleggers daarbij een slimme koers uitzetten? Yoram Lustig, beleggingsexpert bij T. Rowe Price, geeft een beurskompas voor vijf cruciale thema’s.

De eerste helft van 2019 was gunstig voor beleggers. De wereldwijde MSCI All Country World Index leverde in dollars een rendement van 16,6 procent, een record voor een eerste jaarhelft. Ook obligatiemarkten zagen hoge rendementen dankzij dalende rentes. Maar hoe zit het met de rest van 2019 en vervolgens 2020? 

Yoram Lustig, hoofd multi-asset solutions EMEA van T. RowePrice, signaleert een aantal uitdagingen én mogelijkheden: 1) een vertraging van de wereldwijde economie, 2) nieuwe stimuleringsmaatregelen van centrale banken, 3) lage of zelfs negatieve rentes, 4) hoge waarderingen en 5) een veelvoud aan geopolitieke spanningen. Deze vijf thema's zullen de beleggingsrendementen in de tweede helft van 2019 en in 2020 in belangrijke mate sturen. Hoe kunnen beleggers hier slim op inspelen?

Thema 1: Vertraging in de economische groei

Het is uitermate lastig om het einde van een cyclus te voorspellen, maar duidelijk is wel dat er inmiddels een economische groeivertraging optreedt. De groei van bedrijfswinsten zwakt af en de ongerustheid onder beleggers over een naderende economische omslag neemt toe. Timing is echter lastig. Voortijdig uit aandelen stappen – en daarmee afzien van potentieel rendement – is een minder goed idee. Zeker nu er nog steeds geen harde signalen zijn dat een recessie aanstaande is.

Voorbereiden op tegenwind is wel verstandig. Dat kan door de portefeuille over meerdere beleggingscategorieën te verdelen en daarbij onder meer te kiezen voor defensieve waarden zoals langlopende staatsobligaties en sterke valuta zoals de dollar en de yen. Om het rendement en de groeipotentie van de portefeuille op peil te houden zouden beleggers kunnen kiezen voor een overweging in effecten uit emerging markets, high yield obligaties en groei-aandelen. 

 

Thema 2: Nieuwe stimuleringsmaatregelen van centrale banken

Uit vrees voor een recessie hebben centrale bankiers wereldwijd hun beleid gewijzigd van verkrapping naar verruiming. In de VS heeft de Fed na een periode van renteverhogingen daarvoor de meeste speelruimte. Centrale banken in Europa, Japan, China en Groot-Brittannië waren het pad van renteverhogingen nog niet ingeslagen en moeten nu bij lage renteniveaus een stimuleringsbeleid optuigen.

Gezien de grotere speelruimte van de Fed is een zwakkere dollar goed mogelijk. Valuta van opkomende landen en de Japanse yen zouden daarvan kunnen profiteren. Investment grade obligaties kunnen in koers stijgen als gevolg van rentedalingen. Ook aandelen en high yield obligaties zouden kunnen profiteren. 

 

Thema 3: Lage of zelfs negatieve rentes

Met nieuwe renteverlagingen in het verschiet zullen nog meer beleggers genoegen nemen met staatsobligaties die een negatieve yield opleveren. Pensioenfondsen hebben zelfs geen keuze omdat ze veilige staatsobligaties nodig hebben om hun verplichtingen af te dekken.

In deze omgeving zullen beleggers nieuwe assets moeten vinden om het aandelenrisico in hun portefeuilles te dempen. Traditioneel gebeurt dat met staatsobligaties maar die zijn gezien de negatieve rente daarvoor even minder geschikt. Actieve strategieën met een lage correlatie met aandelenmarkten en derivaten die neerwaartse bescherming bieden, zijn betere keuzes. Ook worden andere inkomstenbronnen interessanter, zoals bijvoorbeeld dividendaandelen en multi-asset oplossingen.

 

Thema 4: Hoge waarderingen

Veel markten kennen historisch hoge waarderingsniveaus door de jarenlange verruimingspolitiek van centrale banken. Op aandelenmarkten hebben bedrijfswinsten de oplopende waarderingen goed bijgehouden, maar veel obligatiemarkten zijn door de lage renteniveaus overgewaardeerd.

Hoge waarderingen zorgen voor gespannen beleggers en volatiele markten. Deze uitdaging vraagt om stalen zenuwen: verkoop niet te snel bij koersdalingen en zie correcties als potentiële koopmomenten.

 

Thema 5: Geopolitieke spanningen

Normaliter hebben geopolitieke spanningen een beperkte invloed op de langetermijnrendementen in financiële markten, maar er zijn er nu wel erg veel tegelijkertijd. Bovendien zijn er andere structurele veranderingen die op de samenleving drukken: een digitale revolutie, vergrijzing en binnenlandse politieke verschuivingen.

Deze spanningen kunnen uit de hand lopen, of juist verminderen. In beide gevallen zal er een reactie volgen op financiële markten. Japanse aandelen en aandelen van opkomende landen hebben al erg geleden onder de handelsfricties tussen China en de VS. Deze aandelen zouden positief reageren op een afname van die spanningen. Eenzelfde verhaal geldt voor Europese aandelen en de onzekerheid rond onder meer Brexit en Italië. Vermindering van spanningen zou positief voor deze aandelen moeten uitpakken.