'Pensioenbestuurders kunnen meer rendement halen dan ze denken'

'Pensioenbestuurders kunnen meer rendement halen dan ze denken'

Pensionfunds
Pensioen.jpg

Als pensioenfondsbestuurders weten wat zij moeten doen om het gat tussen theorie en beleggingspraktijk te dichten, zouden zij miljarden meer rendement kunnen behalen dan nu. Voor veel fondsen is dit misschien wel het verschil tussen een goed en slecht pensioen. Met die achterliggende gedachte is het boek ´Achieving Investment Excellence´ door Kees Koedijk, Alfred Slager en Jaap van Dam geschreven. Het boek biedt bestuurders van pensioenfondsen unieke inzichten om beter te beleggen op lange termijn, juist nu de druk op de korte termijn zo groot is. Een eerste exemplaar zal worden uitgereikt op 18 juni a.s. in Amsterdam.

Er zijn grote langetermijnverschillen in beleggingsuitkomsten bij pensioenfondsen wereldwijd. Er zou al snel 0,5% rendement per jaar gemist kunnen worden. Om dit in perspectief te plaatsen: dit komt overeen met het nationaal inkomen van Nieuw Zeeland. Het bestuur van grote pensioenfondsen krijgt vaak de schuld van slechte beleggingskeuzes. Het probleem is echter dat de bestuurders vaak afkomstig zijn uit een ander vakgebied en zij zich in de praktijk de beleggingsmaterie eigen moeten maken. Maar, hoe kun je verantwoordelijke bestuurders van pensioenfondsen de kennis en middelen geven om optimale beleggingsbeslissingen te nemen?

Om antwoord te geven op die vraag, hebben prof. Kees Koedijk, prof. Alfred Slager en Jaap van Dam het boek ‘Achieving Investment Excellence’ geschreven. Achieving Investment Excellence is een handboek geschreven voor bestuurders om een zo goed mogelijk beleggingsresultaat op de lange termijn te realiseren. Jaap van Dam: “wat ons boek anders maakt dan veel andere boeken over beleggen is dat wij ervan overtuigd zijn dat voor lange termijn beleggingssucces een combinatie nodig is van harte en zachtere skills. Dit geldt voor zowel het bestuur als de uitvoerders”. Nederlandse pensioenfondsen lopen voorop maar kunnen nog veel verbeteren. Deze ervaringen zijn in het boek verwerkt. Wereldwijd is er daarom al veel interesse voor het boek getoond en lopen er gesprekken om het boek in het Chinees te vertalen.