Sweco: Met wind op zee en smart grids kan Nederland koploper worden in de energietransitie

Sweco: Met wind op zee en smart grids kan Nederland koploper worden in de energietransitie

ESG-investing Energy Transition
Duurzame energie windmolen.jpg

Nederland heeft de kans om ten opzichte van andere landen koploper te worden in de energietransitie, mits we onze natuurlijke hulpbron van wind op zee én onze slimme energie infrastructuur op de juiste manier inzetten. Dat stelt ingenieursadviesbureau Sweco bij de publicatie van haar rapport ‘The Limits to Renewable Energy’ waarin energie experts analyseren wat succesfactoren van de energietransitie in verschillende landen zijn.

Het rapport beschrijft waarom sommige landen er wel in slagen om succesvol over te stappen naar duurzame energie, en andere landen niet. Dit hangt af van een vijftal factoren: de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen, de electriciteitsinfrastructuur, de energiedichtheid, de politieke ambitie en de economische situatie in een land.

Natuurlijke hulpbronnen

Uit de analyse blijkt dat de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen een belangrijke rol speelt. Zo zetten landen die nu al voorop lopen in de energietransitie, zoals Costa Rica, Noorwegen en Zweden hun watervoorraden en hoogteverschil succesvol in om met waterkrachtcentrales energie op te wekken tegen lage kosten. Denemarken en Schotland maken volop gebruik van windenergie; in 2016 produceerden zij 50 procent  van hun bruto-elektriciteitsverbruik uit hernieuwbare energiebronnen.

Johan Seuren, senior adviseur Duurzame Energie bij Sweco Nederland, zegt in reactie op het rapport over de inzet van natuurlijke hulpbronnen in Nederland: ‘Nederland heeft een groot voordeel ten opzichte van veel andere landen, en dat is een lange kustlijn met ondiep water. Deze is uitermate geschikt voor het plaatsen van windmolens. En wind op zee is nu net die duurzame opwekker waar de afgelopen jaren grote sprongen zijn gemaakt als het gaat om kostenefficiëntie.’’

Electriciteitsinfrastructuur

De electriciteitsinfrastructuur is ook een bepalende factor in het al dan niet behalen van de beoogde nationale energietransitiedoelen.

Johan Seuren: ‘Om de energie uit natuurlijke hulpbronnen optimaal te kunnen verwerken, is een flexibele elektriciteitsinfrastructuur (smart grid) nodig om het wisselende aanbod te balanceren met de vraag. Overschotten moeten voorkomen of opgeslagen worden en tekorten opgevangen. Nederland is een koploper als het gaat om slimme elektriciteitsnetten en elektrische auto’s. Overtollige elektriciteit kan opgeslagen worden in elektrische auto’s en weer geleverd worden als er een tekort is.’

Koploper

Gelet op deze factoren, heeft Nederland veel potentie. ‘Costa Rica heeft laten zien dat het begint bij ambitie en het stellen van doelen. Ook als we kijken naar andere Europese landen dan zien we dat terug. Noorwegen heeft daardoor het grootste aantal elektrische auto’s ter wereld en Denemarken, met meer dan 40%, het hoogste aandeel windenergie. Dit is allemaal terug te herleiden naar politieke keuzes en consistent beleid. Met wind op zee en smart grids hebben wij ook de kans om koploper te worden’ zegt Johan Seuren.