Schroders: Hoe Aziatische bedrijfsobligaties kunnen bijdragen aan een efficiëntere portefeuille

Schroders: Hoe Aziatische bedrijfsobligaties kunnen bijdragen aan een efficiëntere portefeuille

Fixed Income Asia
Chinese munt.jpg

Azië blijft een aantrekkelijke bestemming voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten en rendement op kapitaal, gezien de positieve fundamentals van de economieën en bedrijven in die regio, schrijft Roy Diao, hoofd Asian fixed income bij Schroders. Op basis van analyse van Schroders stelt hij dat een materiële blootstelling aan Aziatische bedrijfsobligaties een belangrijke rol kan spelen bij het verbeteren van de risicogewogen rendementen in een portefeuille.

Beleggers denken doorgaans niet direct aan Aziatische bedrijfsobligaties als zij hun beleggingsprestaties willen verbeteren, zonder meer risico aan te gaan. De regio wekt de indruk instabiel te zijn, maar dat is zeker niet het geval bij deze beleggingscategorie, stelt Diao.

Aziatische bedrijfsobligaties vertonen een gezonde balans tussen rendement, rente-inkomsten en risico, gedragen door sterke fundamentals en langetermijngroeifactoren. Daarnaast beschikt de regio over gezonde publieke financiën en hoge spaarzin, naast de hoge kasstromen in bedrijven en lage schuldposities.

Efficiënte beleggingsportefeuille inclusief Aziatisch schuldpapier

Schroders onderzocht diverse portefeuille-samenstellingen met als doel uit te vinden hoe het hoogste rendement behaald kan worden tegen lage volatiliteit. Een rendement van 6% op jaarbasis was mogelijk met een portefeuille opgebouwd uit meer dan 10% Aziatische bedrijfsobligaties:

  • 40% Europese staatsobligaties
  • 10,6% Amerikaanse staatsobligaties
  • 5% Amerikaanse IG bedrijfsobligaties
  • 5% Pan-Europese IG bedrijfsobligaties
  • 15% Amerikaanse HY obligaties
  • 12,6% Pan-Europese HY obligaties
  • 11,7% Aziatische bedrijfsobligaties

Aziatische investment grade bedrijfsobligaties bieden een goede waarde afgezet tegen andere markten, met ook een bredere credit spread. Toch hebben ze dezelfde kredietwaardigheid als Amerikaans of Europees schuldpapier.  Met andere woorden, ratingbureaus beschouwen Aziatische bedrijfsobligaties niet riskanter dan Amerikaanse of Europese bedrijfsobligaties, maar de markt prijst ze nog steeds alsof ze dat wel zijn.

Volgens Diao verkeren de Aziatische ondernemingen in een goede financiële gezondheid met een lage leverage (1,5, tegen 2,9 in Europa en 2,3 in de VS) en een gezonde kasstroom.

Macro-economische groeiverhaal blijft intact

De eerdere jubelstemming over de groei van opkomende markten is in het afgelopen decennium getemperd, maar dat neemt niet weg dat Azië nog altijd een van de snelst groeiende regio’s ter wereld is. Het beschikt over de grootste bevolkingsgroep in de werkzame leeftijd van 16-64 jaar en een groeiende middenklasse jaagt de consumptie aan die sneller groeit dan elders in de wereld.

De Aziatische landen worden gekenmerkt door een hoge spaarzin, waardoor ze minder afhankelijk zijn van externe financiering. En ze beschikken over ruime reserves in vreemde valuta. Verder is van belang voor obligatiebeleggers dat de regio een stabiele lage inflatie kent. Deze kenmerken zouden de Aziatische landen beter in staat moeten stellen moeilijke periodes te doorstaan.

Kortom, blootstelling aan Aziatische bedrijfsobligaties biedt aantrekkelijk rendement tegen relatief lage risico’s, gesteund door robuuste fundamentals. Ze kunnen bijdragen aan een efficiëntere beleggingsportefeuille, stelt Diao.