About Pensioenfondsseminar 'Maatschappelijk Verantwoord Beleggen in Real Assets'

Pensioenfondsseminar 'Maatschappelijk Verantwoord Beleggen in Real Assets'

Als bestuurder wordt u geacht ‘in control’ te zijn ten aanzien van de beleggingen. Er wordt van u verlangd dat u relevante vragen kunt stellen en dat u grip heeft op het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille. Ons streven is om u in deze bijeenkomst praktische handvatten te bieden ten aanzien van een aantal vragen omtrent maatschappelijk verantwoord beleggen:

  • Hoe kunnen de SDG’s waar het pensioenfonds zich aan verbindt, vertaald worden in MVB-beleid voor real assets?
  • Hoe moeten pensioenfondsen hun MVB-beleid formuleren?
  • Welke concrete doelstellingen ten aanzien van real assets horen er in ieder geval in thuis op het gebied van milieu en op sociaal-maatschappelijk gebied?
  • Hoe kunnen de jaarlijkse GRESB-resultaten worden gebruikt om te meten of het MVB-beleid inzake real assets ook wordt geïmplementeerd en de doelstellingen worden behaald?
  • Zijn er genoeg mogelijkheden om een ‘impact investing’-strategie op het gebied van real assets ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren?
  • Hoe gaan pensioenfondsen om met klimaatrisico? (PGGM heeft daar samen met Munich Re interessant onderzoek naar gedaan. Wellicht kunnen we Guido Verhoef of Maarten Jennen op de sprekerslijst krijgen?

Op maandagmiddag 22 juni van 14.30 tot 18.30 uur zullen diverse experts op deze vragen ingaan onder leiding van dagvoorzitter Wietse de Vries, Partner, Almazara | Real Assets Advisory.

De middag heeft tot doel om bestuurders en medewerkers van bestuursbureaus:

  • Verdieping te geven
  • Praktische handvatten te bieden die meteen kunnen worden gebruikt

Het programma volgt binnenkort.