Ontbinden in factoren: risicodecompositie als basis voor een simpel en solidair pensioen


Ontbinden in factoren: risicodecompositie als basis voor een simpel en solidair pensioen

Door Theo Kocken. Ons pensioenstelsel bezwijkt bijna onder complexiteit, verkeerde allocatie van risico’s voor alle generaties en wantrouwen. Wanneer alle risicodelende aspecten in het huidige stelsel –marktrisico, niet-marktverhandelde risico’s, individueel langlevenrisico, systematisch langlevenrisico en renterisico – op hun merites worden beoordeeld, lijkt alleen het individueel langlevenrisico de basis te zijn voor het collectief delen van risico. Deze basis kan worden behouden – zonder de ballast van complexiteit en verkeerde risico-allocaties – middels een ‘duaal model’, met in de opbouw een collectief beheerde individuele rekening op basis van kapitaal en in de uitkeringsfase een levenslange inkomensgerichte opzet met collectieve risicodeling van het individueel langlevenrisico en met keuzemogelijkheden voor de mate van marktrisico in deze fase.

 

Download PDF: ontbinden-in-factoren-2015.pdf

 

 

 
  • E-mail

 permalink

 

Overige items in De toekomst van het pensioenstelsel


Terug naar het overzicht

Terug naar boven