19 maart: Educatieve bijeenkomst voor pensioenfondsbestuurders en bestuursbureaus: Fiduciair Management, Integraal Balansbeheer & LDI in een veranderende wereld


Fiduciair management lijkt zich in Nederland als concept, ondanks verschillende verschijningsvormen, langzamerhand uit te kristalliseren. Hoe verhoudt fiduciair management zich tot integraal balansbeheer en LDI? Het bestuur van het pensioenfonds dient te allen tijde ‘in control’ te blijven. Maar hoe bereik je een duidelijke afbakening tussen ondersteuning en verantwoordelijkheid in de fiduciaire relatie?

Het totale proces van vermogensbeheer, inclusief de verschillende adviesrollen daaromheen, kent vaak een (groot) aantal uitbestedingsrelaties. Juist hierdoor en door het bewaken van de interfaces tussen de verschillende uitvoerders en adviseurs ontstaat druk op het zogenaamde governance-budget. Daardoor kan de adviesrol van de Fiduciair Manager te dominant worden. Hoe kan dit voorkomen worden? Hoe borg je als pensioenfonds het in essentie tegengestelde belang van een fiduciaire partij die veelal voor een bescheiden vaste fee de werkzaamheden moet verrichten?

Het belangrijkste beleggingsrisico van een pensioenfonds betreft het renterisico. Moet je als pensioenfonds het bepalen van de rentestrategie en het beheer van de matchingportefeuilles uitbesteden of juist intern bepalen/beheren? En kun je als pensioenfonds of als fiduciair manager het beheer van het renterisico uitbesteden aan een vermogensbeheerder zonder inzicht te geven in de gehele balans?

Mag een fiduciair manager een substantieel deel van de beleggingsportefeuille zelf beheren? Waar liggen de grenzen van een fiduciair mandaat voor de meer illiquide (of alternatieve) delen van portefeuilles en op de terreinen van ESG/Impact Investing? Hoe borg je dat de beleidsuitgangspunten van de opdrachtgever (ESG, integriteit, uitbesteding, beloning, et cetera) ook op de lagere niveaus van de beleggingsketen voldoende opvolging krijgen?

Op maandagmiddag 19 maart van 11.30 tot 17.30 uur zullen diverse experts op deze vragen ingaan onder leiding van dagvoorzitter Karin Merkus (Bestuurder en Vice-voorzitter van de Beleggingscommissie van Pensioenfonds Metaal en Techniek). Een belangrijk onderdeel van deze middag zijn de ronde tafel sessies die u in de gelegenheid stellen om onderling ervaringen uit te wisselen met andere bestuurders. De middag wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

De middag heeft tot doel om bestuurders en medewerkers van bestuursbureaus:

  • Verdieping te geven
  • Praktische handvatten te bieden die meteen kunnen worden gebruikt.

Terug naar boven